PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Thuốc kháng khuẩn dùng toàn thân

Stadfovir 25

Rx Hộp 30 viên

Tefostad T300

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên

Trenstad

Rx Hộp 30 viên. Chai 60 viên

Entecavir STELLA 0.5 mg

Rx Hộp 30 viên

Flustad 75

Rx Hộp 10 viên, 30 viên

Lesovir

Rx Hộp 28 viên. Chai 28 viên

Molnupiravir STELLA 200 mg

Rx Hộp 40 viên

Efatrio

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên, 90 viên

Efavirenz STELLA 600 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên

Azicine 500

Rx Hộp 3 viên, 6 viên, 8 viên, 10 viên

Azicine 250

Rx Hộp 6 viên, 8 viên, 10 viên

Azicine 250 mg

Rx Hộp 6 gói x 1,5 g

Azicine

Rx Hộp 6 viên, 60 viên; Chai 100 viên

Acyclovir STELLA 200 mg

Rx Hộp 25 viên, 50 viên

Acyclovir STELLA 400 mg

Rx Hộp 35 viên, 50 viên

Acyclovir STELLA 800 mg

Rx Hộp 35 viên, 50 viên

Clarithromycin STELLA 500 mg

Rx Hộp 14 viên, 28 viên

Clindastad 150

Rx Hộp 50 viên, 100 viên

Cotrimoxazole 800/160

Rx Hộp 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Cotrimoxazole 400/80

Rx Hộp 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên

Fluconazole STELLA 150 mg

Rx Hộp 1 viên, 10 viên

Itranstad

Rx Hộp 6 viên, 100 viên; Chai 30 viên.

Lamone 100

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên, 100 viên

Lamone 150 Tablets

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên, 100 viên

Lamzitrio

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên

Lamzidivir

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 60 viên

Zoquine 300

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên, 100 viên

Linestad 600

Rx Hộp 10 viên, 20 viên, 30 viên.

L-Stafloxin 250

Rx Hộp 7 viên, 14 viên

L-Stafloxin 500

Rx Hộp 7 viên, 14 viên

Metronidazole STELLA 400 mg

Rx Hộp 14 viên.

Metronidazole STELLA 250 mg

Rx Hộp 20 viên.

Praxinstad 400

Rx Hộp 5 viên, 10 viên

Scanax 500

Rx Hộp 50 viên. Chai 100 viên, 500 viên.

Stafloxin 200

Rx Hộp 10 viên, 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Ribastad 200

Rx Hộp 14 viên, 28 viên

Spirastad 1.5 M.I.U

Rx Hộp 10 viên, 30 viên

Spirastad 3 M.I.U

Rx Hộp 10 viên.

Spirastad Plus

Rx Hộp 20 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác