Phân phối

Mang hy vọng đến cho
bệnh nhân trên toàn thế giới

 

 

 

Sản phẩm của Stellpharm hiện đang có mặt tại thị trường trong nước và quốc tế, với việc sở hữu 2 nhà máy sản xuất dược phẩm cùng nhiều đối tác kinh doanh và văn phòng phân phối chiến lược đặt tại Việt Nam, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, v.v…
  • 50+ Quốc gia
    Stellapharm đang phân phối
  • 60+ Kênh phân phối

Mạng lưới phân phối rộng

Tại Việt Nam, STELLA có mạng lưới phân phối rộng khắp các thị trường bao phủ hầu hết các cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc và phòng khám để đảm bảo bệnh nhân có thể tiếp cận các sản phẩm của chúng tôi. Với chúng tôi, định hướng xuất khẩu là yếu tố then chốt trong chiến lược kinh doanh của Công ty nơi mà STELLA đã hiện diện trên 50 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông kể từ năm 2008.

  • 2000 Nhà thuốc
  • 63 Cơ sở y tế
  • 180 Bệnh viện và trung tâm y tế
  • 20,000 Phòng khám

Khách hàng

Đối tác