PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Các hormone dùng toàn thân, trừ hormone sinh dục và insulin

Predstad 20

Rx Hộp 20 viên

Stadsone 4

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên. Chai 100 viên

Stadsone 16

Rx Hộp 30 viên. Chai 50 viên

Flazacort 6

Rx Hộp 20 viên, 60 viên.

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác