PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Hệ cơ - xương

Stadlofen 50

Rx Hộp 50 viên

Vorifend 500

OTC Hộp 60 viên.

Ibuprofen STELLA 600 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Allopurinol STELLA 100 mg

Rx Hộp 28 viên, 100 viên

Colchicine STELLA 1 mg

Rx Hộp 10 viên, 20 viên.

Zanastad

Rx Hộp 30 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Stadloric 200

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Stadxicam 7.5

Rx Hộp 50 viên. Chai 30 viên, 100 viên.

Stadloric 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Stadxicam 15

Rx Hộp 20 viên, 30 viên.

Myopain 50

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Myopain 150

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Febustad 80

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 90 viên

Febustad 40

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 90 viên

Diclofenac STELLA Gel

OTC Hộp 1 tuýp x 10 g, 20 g, 30 g

Diclofenac STELLA 50 mg

Rx Hộp 50 viên

Allopurinol STELLA 300 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên.

Aceclofenac STELLA 100 mg

Rx Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 500 viên.

Vorifend Forte

OTC Hộp 60 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác