Kiểm nghiệm

Chúng tôi hiểu rằng công tác Đảm bảo chất lượng không thể đạt được nếu không có các thiết bị hiện đại và công nghệ phân tích tinh vi về Kiểm soát chất lượng.

Phòng Kiểm tra chất lượng của STELLA được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị có độ chính xác cao, tuân thủ tiêu chuẩn 21 CFR Phần 11 nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình phân tích. Hệ thống tài liệu đa cấp được soạn thảo và quản lý bởi đội ngũ có năng lực và giàu kinh nghiệm của STELLA.

STELLA cũng đã đầu tư vào công nghệ mới và tự động hóa đồng bộ như một công cụ hiệu quả để quản lý chất lượng cũng như giảm thiểu rủi ro theo nguyên tắc GMP. Hoạt động kiểm soát chất lượng của chúng tôi luôn cập nhật theo những yêu cầu mới nhất từ các cơ quan quản lý quốc tế.