Nghiên cứu
&
Phát triển

Chúng tôi chọn cách khác biệt với các đối thủ khác thông qua hoạt động này.

 

Là động lực phát triển của Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm, chúng tôi luôn tìm kiếm để trở thành người dẫn đầu trong việc phát triển các sản phẩm thuốc generics. Chúng tôi tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Từ năm 2005, Đơn vị Nghiên cứu và Phát triển của STELLA đã được đầu tư đáng kể cho trang thiết bị nhân lực và chuyên môn để luôn theo kịp sự phát triển của ngành công nghiệp Dược.

Sự hợp tác của chúng tôi với các Công ty Dược phẩm quốc tế và các Tổ chức nghiên cứu phát triển khác trong nhiều dự án đã cho phép chúng tôi phát triển các sản phẩm mới với chất lượng cao và tuân thủ đúng các yêu cầu quy chế mới nhất ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.

Nghiên cứu

Phát triển

Hệ thống chất lượng của STELLA đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015, Hướng dẫn ICH Q8 và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu, phát triển và chuyển giao thành công hơn 200 sản phẩm đối với 2 nhà máy sản xuất của STELLA. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi đối với bất kỳ sự phát triển sản phẩm nào là đáp ứng được các tiêu chuẩn tương đương sinh học.

Với mục tiêu này, Đơn vị Nghiên cứu và Phát triển của STELLA tự hào về những thành tựu nổi bật đã đạt được như:

  • là Công ty đầu tiên bắt đầu thử nghiệm Tương đương sinh học (BE) tại Việt Nam kể từ năm 2006.
  • là Công ty đầu tiên bắt đầu thử nghiệm Tương đương sinh học (BE) ở các Tổ chức nghiên cứu lâm sàng được quốc tế công nhận ở nước ngoài
  • là Công ty đầu tiên hợp tác chuyển giao công nghệ một cách đúng nghĩa với các Công ty đa quốc gia và các Tổ chức nghiên cứu lâm sàng.

Đến nay, chúng tôi đã đạt được hơn 60 thử nghiệm BE thành công ở trong nước và sẽ có nhiều sản phẩm thử nghiệm BE trong tương lai.

  • 60+Sản phẩm chứng nhận Tương đương sinh học
  • 6+Sản phẩm đang thử nghiệm Tương đương sinh học