PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Nhóm thuốc vitamins và khoáng chất

Pravitce

OTC Hộp 20 viên (05 vỉ xé x 04 viên) . Hộp 01 tuýp 20 viên.

Calcium STELLA 500 mg

OTC Hộp 01 tuýp x 20 viên. Hộp 5 vỉ xé x 4 viên.

Calcium STELLA Vitamin C, PP

OTC Hộp 20 ống, 24 ống .

Scanneuron-Forte

OTC Hộp 20 viên, 40 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Dibencozide STELLA

OTC Hộp 10 gói.

Elnitine

OTC Hộp 10 ống, 20 ống.

Kidviton

OTC Hộp 1 chai 60 ml, 120 ml.

Magne-B6 STELLA Tablet

OTC Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 50 viên, 100 viên.

Vitamin C STELLA 1 g

Rx Hộp 2 vỉ xé , 4 vỉ xé , 5 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên.

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác