Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

STELLA tìm kiếm, đầu tư, chuyển giao công nghệ sản phẩm để nghiên cứu và phát triển thuốc generics mới cho người bệnh

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

STELLA tìm kiếm, đầu tư, chuyển giao công nghệ sản phẩm để nghiên cứu và phát triển thuốc generics mới cho người bệnh

Chất lượng

Tại STELLA, chúng tôi đầu tư cho tương lai

Đối với chúng tôi, chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi trân trọng và các thành viên trong công ty luôn cố gắng duy trì ở từng cấp độ.

Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra các sản phẩm chất lượng cao bằng cách duy trì hệ thống quản lý chất lượng tốt và đổi mới liên tục phù hợp với tiêu chuẩn GMP Châu Âu bao gồm con người, cơ sở vật chất, môi trường và sự an toàn, v.v.

Để hoàn thành điều đó, STELLA luôn áp dụng quy trình chuẩn từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển, đăng ký sản phẩm, đến sản xuất đối với tất cả sản phẩm sản xuất bởi chúng tôi.

Tổng quan
Quy trình

01

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu thị trường

Nhận định mục tiêu và khách hàng

Tối ưu hóa nhận định

Tiền phát triển

Phát triển sản phẩm

02

ĐĂNG KÝ

Thử tương đương sinh học

Chuẩn bị hồ sơ

Quy chế Dược

Thiết kế bao bì

Lựa chọn nguyên liệu

03

SẢN XUẤT

Kiểm soát Kho

Kế hoạch

Sản xuất

Đảm bảo chất lượng

Kiểm tra chất lượng

Chúng tôi
cam kết chất lượng

Mang đến sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý cho bệnh nhân là giá trị cốt lõi mà chúng tôi thực hiện

STELLA
đang phát triển

Viêm gan C

và các thuốc kháng virus mới