PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Nhóm thuốc hô hấp

Amxolstad 30

OTC Hộp 60 viên, 100 viên

Amxolstad 30 mg/10 ml

OTC Hộp 10 ống x 10 ml; Hộp 1 chai x 60 ml; Hộp 1 chai x 100 ml.

Amxolstad 60 mg/10 ml

OTC Hộp 10 ống x 10 ml; Hộp 1 chai x 60 ml, 100 ml

Bilazin 20

Rx Hộp 20 viên, 100 viên

Terpin STELLA

Rx Hộp 20 viên

Bamstad

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Tusstadt

OTC Hộp 01 chai 60 ml, 100 ml

Asthmatin 4

Rx Hộp 30 viên

Asthmatin 5

Rx Hộp 30 viên

Asthmatin 10

Rx Hộp 7 viên, 14 viên, 30 viên. Chai 28 viên

Fexostad 60

OTC Hộp 10 viên

Fexostad 120

OTC Hộp 10 viên

Fexostad 180

OTC Hộp 10 viên

Lorastad

OTC Hộp 30 viên, 100 viên. Chai 500 viên

Lorastad 10 Tab.

OTC Hộp 20 viên, 100 viên

Lorastad D

OTC Hộp 30 viên, 100 viên

Lorastad D Syrup

OTC Hộp 10 ống x 5 ml siro. Hộp 01 chai x 60 ml siro

Lorastad Sp.

OTC Chai 60 ml, 100 ml

Stacytine 200 CAP

OTC Hộp 100 viên (10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên)

Stacytine 200 GRA

OTC Hộp 20 gói, 50 gói

Stacytine 600

OTC Hộp 01 tuýp 10 viên. Hộp 16 viên (4 vỉ x 4 viên)

Stadeltine

OTC Hộp 10 viên, 50 viên. Chai 100 viên

Stacytine 200

OTC Hộp 01 tuýp 10 viên, hộp 16 viên (4 vỉ x 4 viên)

Stadexmin

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác