PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Nhóm thuốc hô hấp

Terpin STELLA

Rx Hộp 20 viên.

Bamstad

Rx Hộp 30 viên, 50 viên.

Stacytine 200 CAP

OTC Hộp 100 viên. Chai 100 viên.

Tusstadt

OTC Chai 60 ml, 100ml

Stacytine 600

OTC Tuýp 10 viên. Hộp 16 viên

Stacytine 200 GRA

OTC Hộp 20 gói, 50 gói.

Lorastad D

OTC Hộp 30 viên, 100 viên.

Fexostad 120

OTC Hộp 10 viên

Fexostad 60

OTC Hộp 10 viên

Asthmatin 5

Rx Hộp 30 viên.

Asthmatin 4

Rx Hộp 30 viên.

Stadeltine

OTC Hộp 10 viên, 50 viên. Chai 100 viên.

Fexostad 180

OTC Hộp 10 viên

Lorastad Sp.

OTC Chai 60 ml, 100 ml

Lorastad 10 Tab.

OTC Hộp 20 viên, 100 viên

Lorastad

OTC Hộp 30 viên, 100 viên. Chai 500 viên.

Stadexmin

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên.

Asthmatin 10

Rx Hộp 7 viên, 14 viên, 30 viên. Chai 28 viên.

Cetirizine STELLA 10 mg

OTC Hộp 10 viên, 50 viên. Chai 200 viên.

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác