PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Nhóm thuốc tiêu hoá và biến dưỡng

Racetril 30

Rx Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 3 g

Staclazide 80

Rx Hộp 60 viên

Gliptinestad 100

Rx Hộp 28 viên

Gliptinestad 25

Rx Hộp 28 viên

Gliptinestad 50

Rx Hộp 28 viên

Meclopstad

Rx Hộp 30 viên

Pantostad 20

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 30 viên, 50 viên

Pantostad 40

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 30 viên, 50 viên

Pantostad 40 CAP

Rx Hộp 14 viên/28 viên. Chai 28 viên.

Mopristad 5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Alumastad

OTC Hộp 40 viên

Sorbitol STELLA 5 g

OTC Hộp 20 gói 5 g

Lactulose STELLA

OTC Hộp 20 gói x 15 ml. Chai 225 ml.

Dudencer

Rx Hộp 2 vỉ/ 4 vỉ x 7 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 3 vỉ xé x 10 viên. Hộp 7 vỉ xé x 4 viên.

Argistad 500

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Argistad 250

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Argistad 1G

Rx Hộp 20 ống x 5 ml. Hộp 1 chai x 125 ml

Almasane

OTC Hộp 20 gói

Algelstad

OTC Hộp 20 gói

Simethicone STELLA

OTC Chai 15 ml

Lansoprazole STELLA 30 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Rabestad 20

Rx Hộp 30 viên

Rabestad 10

Rx Hộp 30 viên

Stadnex 40 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên

Stadnex 20 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên

Misoprostol STELLA 200 mcg

Rx Hộp 2 viên, 10 viên, 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Misoclear

Rx Hộp 2 viên, 3 viên, 30 viên

Zecein 40

Rx Hộp 50 viên, 100 viên

Zecein 80

Rx Hộp 20 viên, 50 viên

Metformin STELLA 1000 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Metformin STELLA 850 mg

Rx Hộp 60 viên, 90 viên

Metformin STELLA 500 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Glimepiride STELLA 4 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Glimepiride STELLA 2 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Odistad 120

OTC Hộp 42 viên

Odistad 60

OTC Hộp 30 viên, 42 viên, 60 viên

Staclazide 60 MR

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Smetstad

OTC Hộp 30 gói 3,76 g

Pranstad 1

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Domperidone STELLA 10 mg

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên

Liverstad 140

Rx Hộp 60 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Loperamide STELLA

OTC Hộp 50 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác