PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Nhóm thuốc tiêu hoá và biến dưỡng

Zecein 80

Rx Hộp 20 viên, 50 viên

Zecein 40

Rx Hộp 50 viên, 100 viên.

Argistad 250

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Misoprostol STELLA 200 mcg

Hộp 2 viên, 10 viên, 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Metformin STELLA 850 mg

Rx Hộp 60 viên, 90 viên.

Metformin STELLA 500 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Lansoprazole STELLA 30 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Glimepiride STELLA 4 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Glimepiride STELLA 2 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Stadnex 40 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên.

Stadnex 20 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên.

Odistad 60

OTC Hộp 30 viên, 42 viên, 60 viên

Staclazide 60 MR

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Pantostad 20

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 30 viên, 50 viên.

Rabestad 10

Rx Hộp 30 viên

Lactulose STELLA

OTC Hộp 20 gói x 15 ml. Chai 225 ml.

Metformin STELLA 1000 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Staclazide 80

Rx Hộp 60 viên.

Staclazide 30 MR

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Sorbitol STELLA 5 g

OTC Hộp 20 gói

Smetstad

OTC Hộp 30 gói

Rabestad 20

Rx Hộp 30 viên.

Pranstad 1

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Almasane

OTC Hộp 20 gói.

Argistad 1G

Rx Hộp 20 ống x 5 ml. Hộp 1 chai x 125 ml.

Algelstad

OTC Hộp 20 gói.

Argistad 500

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Dudencer

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 100 viên (dạng vỉ). Hộp 30 viên, 28 viên (dạng vỉ xé)

Gastrylstad

Rx Chai 15 ml.

Lanzoprazol STADA 30 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Naupastad 10

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên.

Liverstad 140

Rx Hộp 60 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Loperamide STELLA

OTC Hộp 50 viên

Miprostad 200

Rx Hộp 2 viên/ 10 viên/ 30 viên/ 60 viên/ 100 viên.

Pantostad 40 CAP

Rx Hộp 14 viên/28 viên. Chai 28 viên.

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác