PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Thuốc chống loạn thần

Sulpistad 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Sulpistad 200

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Sulpistad 400

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Olanstad 5

Rx Hộp 30 viên

Olanstad 10

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 25 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 100 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 200 mg

Rx Hộp 30 viên

Risperstad 1

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Risperstad 2

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Sulpiride STELLA 50 mg

Rx Hộp 50 viên

Zopistad 7.5

Rx Hộp 10 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác