Vị trí tuyển dụng

STELLA mở ra cho bạn cơ hội nghề nghiệp để khám phá và phát triển con đường sự nghiệp của mình.

STELLA là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu, ở Châu Âu, Châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam; Chúng tôi tập trung vào nhu cầu của bệnh nhân cũng như cam kết áp dụng khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ từ các nước Châu Âu như Cộng hòa Liên bang Đức để bảo vệ sức khỏe con người, cải thiện cuộc sống và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.

STELLA mở ra cơ hội, dù là một chuyên gia đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và khẳng định bản thân, hoặc một sinh viên đang tìm kiếm các chương trình thực tập, hay là một sinh viên vừa tốt nghiệp mong muốn khẳng định tài năng và khả năng của mình.

Chúng tôi tin rằng STELLA là một công ty phù hợp để bạn hợp tác và hy vọng bạn xứng đáng với sự đồng hành cùng chúng tôi.