Vị trí tuyển dụng

STELLA mở ra cho bạn cơ hội nghề nghiệp để khám phá và phát triển con đường sự nghiệp của mình.

STELLA là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu, ở Châu Âu, Châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam; Chúng tôi tập trung vào nhu cầu của bệnh nhân cũng như cam kết áp dụng khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ từ các nước Châu Âu như Cộng hòa Liên bang Đức để bảo vệ sức khỏe con người, cải thiện cuộc sống và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.

STELLA mở ra cơ hội, dù là một chuyên gia đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và khẳng định bản thân, hoặc một sinh viên đang tìm kiếm các chương trình thực tập, hay là một sinh viên vừa tốt nghiệp mong muốn khẳng định tài năng và khả năng của mình.

Chúng tôi tin rằng STELLA là một công ty phù hợp để bạn hợp tác và hy vọng bạn xứng đáng với sự đồng hành cùng chúng tôi.

Vị trí tuyển dụng

Ngày Vị trí Nơi làm việc Trạng thái
22 09/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG _ Tháng 09/2022 open
05 07/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG _ Tháng 07/2022 open
11 05/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG_Tháng 05/2022 open
12 03/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG_Tháng 03/2022 open
12 03/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Nhân viên pháp chế – Tháng 03/2022 open
12 02/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12/02/2022 open
03 12/2021
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 03/12/2021 open
07 04/2021
Nhân viên đứng máy STELLA nhà máy Bình Dương open
07 04/2021
Nhân viên điện lạnh STELLA Bình Dương open