PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Thuốc giảm đau

Parastad Kid

OTC Hộp 16 viên (4 vỉ xé x 4 viên)

Partamol 500 CAP

OTC Hộp 50 viên, 100 viên

Flucoldstad

OTC Hộp 100 viên

Partamol 80

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 150

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 250

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 325

OTC Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên

Partamol C

OTC Hộp 16 viên, 20 viên

Partamol-Cafein

OTC Hộp 16 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Codeine eff.

Rx Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Codeine Tab.

Rx Hộp 100 viên

Partamol eff.

OTC Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Tab.

OTC Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 200 viên, 300 viên, 500 viên

Partamol Extra

OTC Hộp 40 viên, 80 viên. Chai 100 viên.

Ultradol

Rx Hộp 20 viên, 30 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác