PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Racetril 30

Rx Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 3 g

Parastad Kid

OTC Hộp 16 viên (4 vỉ xé x 4 viên)

Partamol 500 CAP

OTC Hộp 50 viên, 100 viên

Amxolstad 30

OTC Hộp 60 viên, 100 viên

Amxolstad 30 mg/10 ml

OTC Hộp 10 ống x 10 ml; Hộp 1 chai x 60 ml; Hộp 1 chai x 100 ml.

Staclazide 80

Rx Hộp 60 viên

Gliptinestad 100

Rx Hộp 28 viên

Gliptinestad 25

Rx Hộp 28 viên

Flaminac

OTC Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Vytostad 10/20

Rx Hộp 30 viên

Vytostad 10/10

Rx Hộp 30 viên

Eperistad

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Castella 90

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Ezecept 10/10

Rx Hộp 30 viên

Ezecept 20/10

Rx Hộp 30 viên

Stadfovir 25

Rx Hộp 30 viên

Tefostad T300

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên

Trenstad

Rx Hộp 30 viên. Chai 60 viên

Entecavir STELLA 0.5 mg

Rx Hộp 30 viên

Aliquina

OTC Hộp 6 viên, 12 viên, 30 viên

Amxolstad 60 mg/10 ml

OTC Hộp 10 ống x 10 ml; Hộp 1 chai x 60 ml, 100 ml

Gliptinestad 50

Rx Hộp 28 viên

Celecoxib 100 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Celecoxib 200 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Amioxilto 200

Rx Hộp 10 viên, 30 viên

Ibuprofen STELLA 200 mg

OTC Hộp 20 viên/100 viên. Chai 100 viên

Irbeplus HCT 300/12.5

Rx Hộp 28 viên

Irbeplus HCT 150/12.5

Rx Hộp 28 viên

Valsartan STELLA 40 mg

Rx Hộp 30 viên

Xelostad 20

Rx Hộp 14 viên, 42 viên

Xelostad 15

Rx Hộp 14 viên, 42 viên

Vincestad 10

Rx Hộp 28 viên, 30 viên, 60 viên

Vincestad 5

Rx Hộp 28 viên, 30 viên, 60 viên

Sulpistad 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Stadmazol 500

OTC Hộp 1 viên

Bilazin 20

Rx Hộp 20 viên, 100 viên

Ibuprofen STELLA 400 mg

OTC Hộp 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên

Ibuprofen STELLA 600 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Meclopstad

Rx Hộp 30 viên

BK-2

OTC Hộp 2 viên, 10 viên

BK-1

OTC Hộp 1 viên

Aldenstad plus

Rx Hộp 4 viên

Helix STELLA FORTE

OTC Hộp 1 chai 120 ml

Helix STELLA

OTC Hộp 1 chai 120 ml

Flustad 75

Rx Hộp 10 viên, 30 viên

Lesovir

Rx Hộp 28 viên. Chai 28 viên

Molnupiravir STELLA 200 mg

Rx Hộp 40 viên

Xelostad 10

Rx Hộp 10 viên, 30 viên

Predstad 20

Rx Hộp 20 viên

Stadsone 4

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên. Chai 100 viên

Stadsone 16

Rx Hộp 30 viên. Chai 50 viên

Pantostad 20

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 30 viên, 50 viên

Pantostad 40

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 30 viên, 50 viên

Pantostad 40 CAP

Rx Hộp 14 viên/28 viên. Chai 28 viên.

Mopristad 5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Lexostad 50

Rx Hộp 30 viên.

Enaplus HCT 10/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Enaplus HCT 5/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Enaplus HCT 10/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Enalapril STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Enalapril STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Mestad 500

OTC Hộp 01 viên

Alumastad

OTC Hộp 40 viên

Lostad T12.5

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Lostad T25

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Lostad T100

Rx Hộp 30 viên

Lostad T50

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Lostad HCT 50/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Lostad HCT 100/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Lostad HCT 100/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Azoltel 400

OTC Hộp 1 viên, 10 viên

Sulpistad 200

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Sulpistad 400

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Sorbitol STELLA 5 g

OTC Hộp 20 gói 5 g

Lactulose STELLA

OTC Hộp 20 gói x 15 ml. Chai 225 ml.

Dudencer

Rx Hộp 2 vỉ/ 4 vỉ x 7 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 3 vỉ xé x 10 viên. Hộp 7 vỉ xé x 4 viên.

Argistad 500

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Argistad 250

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Argistad 1G

Rx Hộp 20 ống x 5 ml. Hộp 1 chai x 125 ml

Almasane

OTC Hộp 20 gói

Algelstad

OTC Hộp 20 gói

Simethicone STELLA

OTC Chai 15 ml

Lansoprazole STELLA 30 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Rabestad 20

Rx Hộp 30 viên

Rabestad 10

Rx Hộp 30 viên

Stadnex 40 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên

Stadnex 20 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên.

Misoprostol STELLA 200 mcg

Rx Hộp 2 viên, 10 viên, 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Misoclear

Rx Hộp 2 viên, 3 viên, 30 viên

Zecein 40

Rx Hộp 50 viên, 100 viên

Zecein 80

Rx Hộp 20 viên, 50 viên

Zynadex 40

Rx Hộp 30 viên

Furosemide STELLA 40 mg

Rx Hộp 50 viên. Chai 100 viên, 500 viên.

Valsartan STELLA 80 mg

Rx Hộp 30 viên

Efatrio

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên, 90 viên

Efavirenz STELLA 600 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên

Fenostad 200

Rx Hộp 30 viên

Fenostad 160

Rx Hộp 30 viên

Fenostad 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Fenostad 67

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Azicine 500

Rx Hộp 3 viên, 6 viên, 8 viên, 10 viên

Lisinopril STELLA 20 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisinopril STELLA 10 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisinopril STELLA 5 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisinopril STELLA 2.5 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisiplus HCT 10/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Lisiplus HCT 20/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Terpin STELLA

Rx Hộp 20 viên

Telmisartan STELLA 80 mg

Rx Hộp 28 viên, 30 viên

Telmisartan STELLA 40 mg

Rx Hộp 28 viên, 30 viên

Simvastatin STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Simvastatin STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Rosuvastatin STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Rosuvastatin STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Metformin STELLA 1000 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Metformin STELLA 850 mg

Rx Hộp 60 viên, 90 viên

Metformin STELLA 500 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Irbesartan STELLA 300 mg

Rx Hộp 28 viên

Irbesartan STELLA 150 mg

Rx Hộp 28 viên

Glimepiride STELLA 4 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Glimepiride STELLA 2 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Allopurinol STELLA 100 mg

Rx Hộp 28 viên, 100 viên

Betahistine STELLA 8 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Betahistine STELLA 16 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Citalopram STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Citalopram STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Bamstad

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Azicine 250

Rx Hộp 6 viên, 8 viên, 10 viên

Azicine 250 mg

Rx Hộp 6 gói x 1,5 g

Azicine

Rx Hộp 6 viên, 60 viên; Chai 100 viên

Acyclovir STELLA 200 mg

Rx Hộp 25 viên, 50 viên

Acyclovir STELLA 400 mg

Rx Hộp 35 viên, 50 viên

Acyclovir STELLA 800 mg

Rx Hộp 35 viên, 50 viên

Clarithromycin STELLA 500 mg

Rx Hộp 14 viên, 28 viên

Clindastad 150

Rx Hộp 50 viên, 100 viên

Cotrimoxazole 800/160

Rx Hộp 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Cotrimoxazole 400/80

Rx Hộp 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên

Fluconazole STELLA 150 mg

Rx Hộp 1 viên, 10 viên

Itranstad

Rx Hộp 6 viên, 100 viên; Chai 30 viên.

Lamone 100

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên, 100 viên

Lamone 150 Tablets

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên, 100 viên

Lamzitrio

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên

Lamzidivir

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 60 viên

Zoquine 300

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên, 100 viên

Linestad 600

Rx Hộp 10 viên, 20 viên, 30 viên.

L-Stafloxin 250

Rx Hộp 7 viên, 14 viên

L-Stafloxin 500

Rx Hộp 7 viên, 14 viên

Albendazole STELLA 200 mg

OTC Hộp 2 viên, 10 viên, 20 viên

Tusstadt

OTC Hộp 01 chai 60 ml, 100 ml

Flazacort 6

Rx Hộp 20 viên, 60 viên.

Pravitce

OTC Hộp 20 viên (05 vỉ xé x 04 viên). Hộp 01 tuýp 20 viên

Calcium STELLA 500 mg

OTC Hộp 01 tuýp x 20 viên. Hộp 5 vỉ xé x 4 viên

Calcium STELLA Vitamin C, PP

OTC Hộp 20 ống, 24 ống

Scanneuron

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 500 viên

Odistad 120

OTC Hộp 42 viên

Odistad 60

OTC Hộp 30 viên, 42 viên, 60 viên

Scanneuron-Forte

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 100 viên. Chai 100 viên

Flucoldstad

OTC Hộp 100 viên

Fluotin 20

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 20 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Fluzinstad 5

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Levetstad 250

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Levetstad 500

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Lirystad 75

Rx Hộp 28 viên, 56 viên.

Lirystad 150

Rx Hộp 28 viên, 56 viên.

Lamostad 25

Rx Hộp 30 viên.

Lamostad 50

Rx Hộp 30 viên.

Lamostad 100

Rx Hộp 30 viên.

Lamostad 200

Rx Hộp 30 viên

Mirastad 30

Rx Hộp 28 viên

Neuronstad

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Olanstad 5

Rx Hộp 30 viên

Olanstad 10

Rx Hộp 30 viên

Pracetam 400

Rx Hộp 60 viên, 100 viên

Pracetam 400 CAP

Rx Hộp 60 viên, 90 viên, 100 viên

Pracetam 800

Rx Hộp 90 viên. Chai 100 viên

Pracetam 1200

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên

Partamol 80

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 150

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 250

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 325

OTC Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên

Partamol C

OTC Hộp 16 viên, 20 viên

Partamol-Cafein

OTC Hộp 16 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Codeine eff.

Rx Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Codeine Tab.

Rx Hộp 100 viên

Partamol eff.

OTC Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Tab.

OTC Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 200 viên, 300 viên, 500 viên

Partamol Extra

OTC Hộp 40 viên, 80 viên. Chai 100 viên.

Quetiapine STELLA 25 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 100 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 200 mg

Rx Hộp 30 viên

Risperstad 1

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Risperstad 2

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Stadleucin

OTC Hộp 30 viên, 100 viên

Sulpiride STELLA 50 mg

Rx Hộp 50 viên

Sifstad 0.7

Rx Hộp 30 viên

Sifstad 0.18

Rx Hộp 30 viên

Ultradol

Rx Hộp 20 viên, 30 viên

Venlafaxine STELLA 37.5 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Venlafaxine STELLA 75 mg

Rx Hộp 28 viên

Metronidazole STELLA 400 mg

Rx Hộp 14 viên.

Metronidazole STELLA 250 mg

Rx Hộp 20 viên.

Praxinstad 400

Rx Hộp 5 viên, 10 viên

Scanax 500

Rx Hộp 50 viên. Chai 100 viên, 500 viên.

Stafloxin 200

Rx Hộp 10 viên, 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Ribastad 200

Rx Hộp 14 viên, 28 viên

Spirastad 1.5 M.I.U

Rx Hộp 10 viên, 30 viên

Spirastad 3 M.I.U

Rx Hộp 10 viên.

Spirastad Plus

Rx Hộp 20 viên

Lercastad 10

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Lercastad 20

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Indopril 5

Rx Hộp 30 viên

Indopril 10

Rx Hộp 30 viên

Aspirin STELLA 81 mg

Rx Hộp 56 viên. Chai 100 viên

Atenstad 50

Rx Hộp 100 viên

Candesartan STELLA 8 mg

Rx Hộp 30 viên

Candesartan STELLA 16 mg

Rx Hộp 30 viên

Captopril STELLA 25 mg

Rx Hộp 100 viên

Carvestad 12.5

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên

Carvestad 6.25

Rx Hộp 30 viên

Diltiazem STELLA 60 mg

Rx Hộp 30 viên; Chai 100 viên

Diosmin 500

OTC Hộp 30 viên, 60 viên

Asthmatin 4

Rx Hộp 30 viên

Asthmatin 5

Rx Hộp 30 viên

Asthmatin 10

Rx Hộp 7 viên, 14 viên, 30 viên. Chai 28 viên

Fexostad 60

OTC Hộp 10 viên

Fexostad 120

OTC Hộp 10 viên

Fexostad 180

OTC Hộp 10 viên

Lorastad

OTC Hộp 30 viên, 100 viên. Chai 500 viên

Lorastad 10 Tab.

OTC Hộp 20 viên, 100 viên

Lorastad D

OTC Hộp 30 viên, 100 viên

Lorastad D Syrup

OTC Hộp 10 ống x 5 ml siro. Hộp 01 chai x 60 ml siro

Lorastad Sp.

OTC Chai 60 ml, 100 ml

Stacytine 200 CAP

OTC Hộp 100 viên (10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên)

Stacytine 200 GRA

OTC Hộp 20 gói, 50 gói

Stacytine 600

OTC Hộp 01 tuýp 10 viên. Hộp 16 viên (4 vỉ x 4 viên)

Amlodipine STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Amlodipine STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Lipistad 20

Rx Hộp 30 viên

Lipistad 10

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Stadeltine

OTC Hộp 10 viên, 50 viên. Chai 100 viên

Stacytine 200

OTC Hộp 01 tuýp 10 viên, hộp 16 viên (4 vỉ x 4 viên)

Zopistad 7.5

Rx Hộp 10 viên

Allopurinol STELLA 300 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Furostad

Rx Hộp 1 tuýp x 5 g, 10 g

Terbinafine STELLA Cream 1%

OTC Hộp 1 tuýp 10 g

Crotamiton STELLA 10%

OTC Hộp 1 tuýp 20 g

Flucistad

Rx Hộp 1 tuýp 5 g, 10 g, 15 g

Dexpanthenol 5%

OTC Hộp 1 tuýp 20 g, 30 g

Staclazide 60 MR

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Stadexmin

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên

Dibencozide STELLA

OTC Hộp 10 gói

Elnitine

OTC Hộp 10 ống, 20 ống

Kidviton

OTC Hộp 1 chai 60 ml, 120 ml

Vitamin C STELLA 1 g

Rx Hộp 2 vỉ xé , 4 vỉ xé , 5 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Trimetazidine STELLA 35 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Trimetazidine STELLA 20 mg

Rx Hộp 60 viên

Tadalafil STELLA 10 mg

Rx Hộp 1 viên, 2 viên

Tadalafil STELLA 20 mg

Rx Hộp 2 viên.

Tadalafil STELLA 5 mg

Rx Hộp 2 viên, 10 viên, 30 viên, 28 viên

Tadalafil STELLA 2.5 mg

Rx Hộp 30 viên

Mifestad 200

Rx Hộp 1 viên, 10 viên

Mifestad 10

Rx Hộp 1 viên, 10 viên

Tamsustad

Rx Hộp 30 viên. Chai 100 viên.

Stadmazol 100

OTC Hộp 6 viên

Statripsine

Rx Hộp 20 viên, 50 viên.

Stadnolol 50

Rx Hộp 100 viên

Stadnolol 100

Rx Hộp 100 viên

Aceclofenac STELLA 100 mg

Rx Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 500 viên

Acyclovir STELLA Cream

OTC Hộp 1 tuýp 5 g

Smetstad

OTC Hộp 30 gói 3,76 g

Pranstad 1

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Bisoplus HCT 5/12.5

Rx Hộp 30 viên, 40 viên. Chai 30 viên

Bisoplus HCT 10/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 30 viên

Bisostad 5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Bisostad 2.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Bisoprolol STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Bisoprolol 2.5 mg Tablets

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Felodipine STELLA 5 mg retard

Rx Hộp 100 viên

Nifedipin T20 retard

Rx Hộp 100 viên

Nebivolol STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Gemfibstad 300

Rx Hộp 60 viên, 100 viên

Hemarexin

OTC Hộp 20 ống x 10 ml

Keamine

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Domperidone STELLA 10 mg

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên

Liverstad 140

Rx Hộp 60 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Loperamide STELLA

OTC Hộp 50 viên

Pamidstad 2.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Perindastad 2

Rx Hộp 30 viên

Perindastad 4

Rx Hộp 30 viên

Sezstad 10

Rx Hộp 10 viên, 30 viên, 60 viên

Arastad 20

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Colchicine STELLA 1 mg

Rx Hộp 10 viên, 20 viên

Stadlofen 50

Rx Hộp 50 viên

Diclofenac STELLA 50 mg

Rx Hộp 50 viên

Diclofenac STELLA Gel

OTC Hộp 1 tuýp x 10 g, 20 g, 30 g

Febustad 40

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 90 viên

Febustad 80

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 90 viên

Myopain 150

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Myopain 50

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Stadxicam 15

Rx Hộp 20 viên, 30 viên

Stadloric 200

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Stadloric 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Vorifend 500

OTC Hộp 60 viên

Zanastad

Rx Hộp 30 viên, 100 viên. Chai 100 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác